วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

KF1I-CCS001 USB CAT , CW and Soundcard InterfaceKF1I USB CAT , CW and Soundcard Interface KIT : Model : KF1I-CCS-001

บทนำ :-

          ต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้ว ที่ผมนำวงจร Soundcard Interface แบบง่าย ๆ มาให้เพื่อน ๆ ลองทำกัน คงมีเพื่อน ๆ ที่ให้ความสนใจนำไปลองทำกัน และนำไปใช้งานกันบ้างแล้ว

          ฉบับนี้ ผมจึงมาต่อยอดจากเรื่องที่แล้ว โดยนำวงจร Soundcard Interface มาประยุกต์ให้สามารถใช้ได้กับ CW บน Electronic Log เช่น โปรแกรม N1MM และเป็น CAT Interface (Computer Aided Tuning) ได้ด้วย (CAT Interface คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และวิทยุสื่อสาร สำหรับการส่งสัญญาณเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมการทำงานที่เครื่องวิทยุได้โดยการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น) โดยผมได้เพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้ง 2 อย่างในกล่องใบเดียว และผมได้ใช้ USB to RS232 เพื่อให้สามารถใช้ได้กับ USB Port ได้อีกด้วย

การประกอบวงจร :-

บัดกรีอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนแผ่นปรินท์อเนกประสงค์ โดยเริ่มจาก

Soundcard Interface
1.  T1
2.  จากนั้นตามด้วย VRA20K , T2
3.  D1 , D2 , R1 , R2 และ IC1 ตามลำดับ
         
CW Interface
4.  D3 , C1 , IC2

CAT Interface
5.  T3 , T4 , R3 , R4 , D4 และ D5
         
ส่วนของ Connector
6.  หลังจากประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นปรินท์อเนกประสงค์เรียบร้อยแล้ว ก็มาประกอบอุปกรณ์ในส่วนที่เป็น Connector โดยเริ่มจาก J1 , J2 , J3 , DB9 (ตัวเมีย) , 8 Pin MIC Plug (ตัวผู้) 
7.  หลังจากนั้นประกอบสายสำหรับต่อเข้าวิทยุ และสายสำหรับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
7.1  8 Pin MIC Jack และ 6 Pin mini Din Plug (สำหรับ Soundcard Interface) ,
7.2  DB9 (ตัวผู้) และ 8 Pin mini Din Plug (สำหรับ CAT Interafce) ,
7.3  P1 , P2 สำหรับ คอมพิวเตอร์ MIC ,
7.4  P3 , P4 สำหรับ Computer ลำโพง ,
7.5  P5 , P6 สำหรับ CW Key.
(ดูภาพประกอบ หน้า : 9 , 10 , 11)

ข้อควรระวัง :-

1.  ตรวจสอบขั้ว +/- of D1, D2 , D3 , D4 และ D5 ว่าต่อถูกต้องหรือไม่ 
2.  ขั้ว +/- ของ D2 , D3 , D4 และ D5 ถ้าต่อสลับขั้ว การทำงานจะตรงข้ามกัน โดย ในโหมด Standby กรณีต่อสลับขั้ว ไฟจะติด และในเวลาส่งไฟจะดับ (ที่ถูกต้องคือ Standby Mode ไฟจะดับ ในเวลาส่งไฟจะติด)
3.  การต่อ VR A20K ถ้าต่อสลับข้าง การทำงานจะตรงข้ามกัน  การหมุนที่ถูกต้องคือ หมุนตามเข็มนาฬิกา

วิธีการใช้งาน :-
1.  ต่อสายคอมพิวเตอร์ MIC และ สายคอมพิวเตอร์ Speaker ด้านหน้าของกล่อง KF1I-CCS-001 ที่ช่อง J1 และ J2 (ดูภาพประกอบ หน้า : 10)
2.  ต่อ สาย 8 Pin MIC Jack (ด้านตัวเมีย) ที่ด้านหลังของ KF1I-CCS-001 และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น 6 Pin mini Din Plug ให้นำไปต่อที่ช่อง DATA ของเครื่องวิทยุด้านหลัง 
(ดูภาพประกอบ หน้า : 10)
3.  ต่อสาย 8 Pin mini Din Plug ที่ด้านหลังของ วิทยุช่อง CAT และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น DB9 (ตัวผู้) นำไปต่อที่ด้านหลังของ KF1I-CCS-001. (ดูภาพประกอบหน้า : 10)
4.  ต่อ USB to RS232 ที่ด้านหลัง KF1I-CCS-001 และอีกฝั่งต่อเข้าที่ USB Port 
ของคอมพิวเตอร์
5.  โปรแกรมสำหรับ Digital Mode เช่น JT65-HF , MMTTY , Airlink Express , WSJT-X และอื่น ๆ โดยอย่าลืม Config Com Port ในโปรแกรมด้วย
6.  CAT Interface , ต้องเลือก Radio Name ในโปรแกรมที่ใช้งาน

7.  CW Interface , เลือก Com Port และ Setup ดังต่อไปนี้
การ Config Com Port
การ Config วิทยุที่จะใช้งาน


การ Config CW Interface (DTR)


การ Config CW Interface (RTS)


หมายเหตุ : ผู้เขียนใช้โปรแกรม N1MM เป็นโปรแกรมทดสอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น