วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หม้อแปลง BALUN ในสายอากาศ

มันคืออะไร? / What is this?

ตามผมมาแล้วท่านจะเข้าใจครับ

หม้อแปลง BALUN ในสายอากาศ

balun (ย่อมาจาก balanced-unbalanced) หม้อแปลงบาลันเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด passive (คือไม่มีการขยายสัญญาณ ไม่ต้องการไฟเลี้ยง) ทำหน้าที่เป็นแปลง ระหว่าง ระบบสมดุล (balanced) กับ ระบบไม่สมดุล (unbalanced) และบ่อยครั้งที่เราใช้ หม้อแปลง บาลัน ในการแปลง impedance ของสายอากาศ และสายนำสัญญาณให้เหมาะสมกัน

ตัวอย่าง ในกรณีที่เราต่อสาย Coaxial (เป็นสายแบบ ไม่สมดุล Unbalance line) เข้ากับสายอากาศไดโพล (สายอากาศแบบสมดุล balance) จะทำให้กระแสบนสายอากาศไดโพลในแต่ละซึกไม่เท่ากัน รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเลยผิดเพี้ยนไป แต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้หม้อแปลงบาลันช่วย
ในรูปจะเป็นบาลัน 1:1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น