วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Balun 1 : 1

I construction with balun 1:1 on FT114-43 and RG174 with water proof box as photo below :-ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น