วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

KF1I-SCIF001 : SOUNDCARD INTERFACE FOR DIGITAL MODE

Introduction :
            
Soundcard Interface หรือ Audio Interface คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์เพื่อสำหรับการรับและส่ง สัญญาณเสียงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งและรับ สำหรับ Digital Mode เช่น SSTV , RTTY , PSK31 , JT9 , JT65 และ echolinks

Soundcard Interface หรือ Audio Interface ไม่ได้ทำหน้าที่ เป็น Data Controllers หรือ เป็น TNC หรือใช้ในการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processors)

Soundcard Interface หรือ Audio Interface ทำหน้าที่ ดังนี้
- Couple สัญญาณเสียงจากภาครับวิทยุ (Radio receiver) ไปที่ ภาครับสัญญาณเสียงของคอมพิวเตอร์ (Computer sound input)
- Couple สัญญาณเสียงคอมพิวเตอร์ (Computer-generated audio) จาก Soundcard output ไปที่ภาคส่งของภาคส่งวิทยุ (Radio transmitter)

ปัจจุบันมีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สอบผ่านเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางกันขึ้นมามาก อีกทั้งบางส่วนมาจากการเทียบประกาศนียบัตรนักวิทยุสมัครเล่น แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Digital Mode ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะใช้งานได้ แต่อาจจะติดด้วยเรื่องของอุปกรณ์จะทำอย่างไรดี ซึ่งต่างก็มีหลากหลายวงจรมากในการที่จะสร้าง Soundcard Interface หรือ Audio Interface ตัวนี้

ซึ่งในที่นี้ผมได้นำวงจรของต่างประเทศมาดัดแปลงและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หาได้ในบ้านเรา โดยPCB ที่ใช้ ใช้เป็นแผ่นปรินท์อเนกประสงค์ เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างวงจรนี้ โดยการประกอบวงจร ก็สามารถดูตาม Layout บนแผ่นปรินท์อเนกประสงค์ที่ผมได้ออกแบบไว้ได้เลย ซึ่งไม่ยากสำหรับนักวิทยุฯ มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดการบัดกรี ก็สามารถที่จะสร้าง Homebrew Ham Toy Kit เองได้

ในการสร้างวงจรที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ใช้งานจะต้องจัดทำปลั๊กที่ต่อเข้าเครื่องเอง โดยดูจากการทำงานของวิทยุนั้น ๆ ก็จะสามารถใช้งานได้ ในวิทยุทุกรุ่น เริ่มการประกอบ :

1.  เริ่มจากการลงอุปกรณ์บนแผ่นปรินท์อเนกประสงค์ ตาม Layout โดยเริ่มจาก Part I คือ T1
2.  จากนั้นจะเป็น Part II คือ VR A1K , T2
3.  ต่อด้วย Part III คือ D1 , D2 , R1 , R2 , IC1
4.  จากนั้นจึงมาต่ออุปกรณ์ในชุด Connecter ซึ่งประกอบด้วย J1 , J2 , DB9 , 8 Pin MIC Plug (Male)
5.  จากนั้นจึงมาประกอบ สายต่อเข้าเครื่องวิทยุ (8 Pin MIC Jack กับ 6 Pin mini Din Plug)

ข้อควรระวังในการประกอบวงจร :

1.  ขั้ว +/- ของ D1  
2.  ขั้ว +/- ของ D2 กรณีประกอบผิด Standby ไฟจะติด เวลาส่งไฟจะดับ ที่ถูกต้องคือ Standby ไฟจะดับ เวลาส่งไฟจะติด
3.  ขาการทำงานของ VR A1K กรณีประกอบผิด การหมุนจะกลับทิศทางกัน
                                                  
วิธีการใช้งาน :

1. นำสาย Com MIC และ Com SPK. ต่อเข้าที่หน้า Soundcard Interface ที่ J1 และ J2 อีกข้างหนึ่ง นำมาต่อเข้าที่คอมพิวเตอร์ในช่อง MIC และ SPK.
2. นำสาย 8 Pin MIC Jack กับ 6 Pin mini Din Plug โดย ข้าง 8 Pin MIC Jack ต่อเข้าด้านหลังของ Soundcard Interface และ ข้างที่เป็น 6 Pin mini Din Plug ต่อเข้าด้านหลังของเครื่องวิทยุช่อง DATA
3. นำสาย USB to RS232 ต่อเข้า Soundcard Interface โดยฝั่งที่เป็น DB9 (Male) ต่อที่หลัง Soundcard Interface และฝั่งที่เป็น USB ต่อเข้าที่ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมการใช้งานมีหลายโปรแกรม อาทิเช่น JT65-HF , MMTTY , Airlink Express , WSJT-X หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่แต่ละท่านสะดวกในการใช้งาน โดยก่อนการใช้อย่าลืม Config Comport ให้ตรงกับ Comport ที่เราใช้งาน

หากเพื่อน ๆ ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบ สามารถสอบถามได้ที่

facebook : http://www.facebook.com/kb1vch
facebook page : qrp ham toy kit
email : wichyein@gmail.com
ID line : kf1i

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการประกอบครับ

" Homebrew Ham Toy , It's not rocket science.การสร้างอุปกรณ์วิทยุสมัครเล่นไม่ยากอย่างที่คุณคิด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น