วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Pixie 3.3 cw 40 meter QRP

This is a Pixie 3.3 cw 40 meter band on 350 mw. QRP Kit. 


Before construction.


With Resistor and Capacitor.


completed without connecter.


Completed.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น